لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002026کاردانی فنی صنایع غذایی – شیرینی سازیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2002033کاردانی فنی صنایع غذایی – فرآوری خشکبارکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002027کاردانی فنی صنایع غذایی – قندکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002031کاردانی فنی صنایع غذایی – نانکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002032کاردانی فنی صنایع غذایی – کمپوت و کنسروکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002025کاردانی فنی صنایع غذایی – گزسازیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002129کاردانی فنی صنایع غذایی – گوشت و فرآورده های گوشتیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002047کاردانی فنی صنایع غذایی- دخیره سازی محصولات کشاورزیکاردانی ناپیوسته1393/03/19فعالتدوینصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
2002724کاردانی فنی صنایع مبلمان صفحه ایکاردانی ناپیوسته1394/09/15فعالتدوینصنعت--393علمی و کاربردیدانلود فایل
2002021کاردانی فنی صنایع نساجی – تولید فرش ماشینیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریصنعت--355علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۵۹۱ تا ۵٬۶۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰