لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
9210مهندسی شیمی گرایش مدل سازی شبیه سازی و کنترلکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریمهندسی شیمی--310فنی و مهندسیدانلود فایل
9212مهندسی مواد گرایش استخراج فلزاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریمهندسی متالورژی و مواد--310فنی و مهندسیدانلود فایل
9215مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات مکانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریمهندسی عمران--310فنی و مهندسیدانلود فایل
9205مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریمهندسی کامپیوتر--310فنی و مهندسیدانلود فایل
2628میکروبیولوژی گرایش سیستماتیک و بوم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--310علوم پایهدانلود فایل
2627میکروبیولوژی گرایش صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--310علوم پایهدانلود فایل
2629میکروبیولوژی گرایش محیطیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--310علوم پایهدانلود فایل
2626میکروبیولوژی گرایش میکرو ارگانیسم های بیماری زاکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/16فعالبازنگریعلوم زیستی--310علوم پایهدانلود فایل
16531حقوق بین المللکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/17فعالبازنگریحقوق--348علوم انسانیدانلود فایل
2643زیست شناسی دریا گرایش محیط زیست دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/08/23فعالبازنگریعلوم زیستی--801علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۵٬۸۳۱ تا ۵٬۸۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰