لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
9180مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های چند رسانه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/09فعالبازنگریمهندسی کامپیوتر--157فنی و مهندسیدانلود فایل
9163مهندسی ماشین آلات دریاییکارشناسی پیوسته1400/03/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--157فنی و مهندسیدانلود فایل
9162مهندسی مکاترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--157فنی و مهندسیدانلود فایل
9202مهندسی مکاترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--157فنی و مهندسیدانلود فایل
9203مهندسی مکاترونیکدکتری تخصصی1400/03/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--157فنی و مهندسیدانلود فایل
9181مهندسی مکانیککارشناسی پیوسته1400/03/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--157فنی و مهندسیدانلود فایل
16415راهنمایی و مشاورهکارشناسی پیوسته1400/03/11فعالبازنگریمشاوره--250علوم انسانیدانلود فایل
16421علوم حدیث گرایش اخلاقکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--13علوم انسانیدانلود فایل
16424علوم حدیث گرایش تفسیر اثریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--13علوم انسانیدانلود فایل
16422علوم حدیث گرایش نهج البلاغهکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--13علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۷۱ تا ۵٬۶۸۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰