لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2608میکروبیولوژیکارشناسی پیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زیستی--299علوم پایهدانلود فایل
2588پلاسما پزشکیدکتری تخصصی1400/02/05فعالبازنگریفیزیک--299علوم پایهدانلود فایل
5670ژئو مورفولوژیدکتری تخصصی1400/02/05فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--299علوم اجتماعیدانلود فایل
2596آمار اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/02فعالبازنگریآمار--797علوم پایهدانلود فایل
5694ایران شناسی گرایش ایران باستان و میانهکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/02فعالبازنگریعلوم تاریخی--797علوم اجتماعیدانلود فایل
5693برنامه ریزی آمایش سرزمیندکتری تخصصی1400/03/02فعالتدوینعلوم اجتماعی--797علوم اجتماعیدانلود فایل
5692جامعه شناسی انقلابدکتری تخصصی1400/03/02فعالتدوینعلوم اجتماعی--797علوم اجتماعیدانلود فایل
5689سیاست گذاری اجتماعیکارشناسی پیوسته1400/03/02فعالتدوینعلوم اجتماعی--797علوم اجتماعیدانلود فایل
2594مهندسی نقشه برداری گرایش نقشه برداری زمین شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/02فعالتدوینعلوم زمین--797علوم پایهدانلود فایل
9157دریانوردی گرایش بندر و کشتیرانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/09فعالبازنگریمهندسی صنایع--301فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۶۱ تا ۵٬۶۷۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰