لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2003055مکانیک ماشین های صنعتیکاردانی ناپیوسته1399/12/11فعالبازنگریعلوم مهندسی--67فنی و حرفه ایدانلود فایل
2592زمین شناسیکارشناسی پیوسته1399/12/24فعالبازنگریعلوم زمین--297علوم پایهدانلود فایل
5711علوم سیاسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/12/24فعالبازنگریعلوم سیاسی--297علوم اجتماعیدانلود فایل
9155مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای چند رسانه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/12/24فعالبازنگریفناوری اطلاعات--297فنی و مهندسیدانلود فایل
9156مهندسی پزشکیکارشناسی پیوسته1399/12/24فعالبازنگریمهندسی پزشکی--297فنی و مهندسیدانلود فایل
9166مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریککارشناسی ارشد ناپیوسته1399/12/24فعالبازنگریمهندسی پزشکی--297فنی و مهندسیدانلود فایل
9168مهندسی پزشکی گرایش بیومتریالکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/12/24فعالبازنگریمهندسی پزشکی--297فنی و مهندسیدانلود فایل
9167مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیککارشناسی ارشد ناپیوسته1399/12/24فعالبازنگریمهندسی پزشکی--297فنی و مهندسیدانلود فایل
9165مهندسی پزشکی گرایش مهندسی اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/12/24فعالبازنگریمهندسی پزشکی--297فنی و مهندسیدانلود فایل
9169مهندسی پزشکی گرایش مهندسی بافتکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/12/24فعالبازنگریمهندسی پزشکی--297فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۳۱ تا ۵٬۶۴۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰