لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
9147مهندسی فناوری اطلاعاتدکتری تخصصی1399/11/05فعالتدوینفناوری اطلاعات--793فنی و مهندسیدانلود فایل
9146مهندسی کامپیوتر گرایش بازی های رایانه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدوینمهندسی کامپیوتر--793فنی و مهندسیدانلود فایل
2582پدافند جنگ نوینکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدویننظامی و انتظامی--793علوم پایهدانلود فایل
2003065تولید وبهره برداری از گیاهان دارویی و معطرکاردانی ناپیوسته1399/11/12فعالبازنگریکشاورزی--67فنی و حرفه ایدانلود فایل
2589ریاضیات و کاربردهاکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریعلوم ریاضی--294علوم پایهدانلود فایل
2590زمین شناسیکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریعلوم زمین--294علوم پایهدانلود فایل
2586علوم کامپیوترکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریعلوم ریاضی--294علوم پایهدانلود فایل
3536مهندسی اقتصاد کشاورزیکارشناسی پیوسته1399/11/12منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--294کشاورزیدانلود فایل
3539مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدارکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--294کشاورزیدانلود فایل
3538مهندسی علوم دامیکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریعلوم دامی--294کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۵۸۱ تا ۵٬۵۹۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰