لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16411فلسفه زیست شناسیدکتری تخصصی1399/11/05فعالتدوینعلوم حوزوی--793علوم انسانیدانلود فایل
2597فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدوینفیزیک--793علوم پایهدانلود فایل
2591محاسبات و ریاضیات مهندسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدوینعلوم ریاضی--793علوم پایهدانلود فایل
16400مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان هاکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدوینعلوم تربیتی--793علوم انسانیدانلود فایل
16374مدیریت دانشکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدویننظامی و انتظامی--793علوم انسانیدانلود فایل
16379مدیریت دفاعیدکتری تخصصی1399/11/05فعالتدویننظامی و انتظامی--793علوم انسانیدانلود فایل
16375مدیریت مرزدکتری تخصصی1399/11/05فعالتدویننظامی و انتظامی--793علوم انسانیدانلود فایل
9142مهندسی دفاع سایبری گرایش عملیات سایبریکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدویننظامی و انتظامی--793فنی و مهندسیدانلود فایل
9144مهندسی دفاع سایبری گرایش فرماندهی و کنترل عملیات سایبریکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدویننظامی و انتظامی--793فنی و مهندسیدانلود فایل
9143مهندسی دفاع سایبری گرایش پدافند سایبریکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدویننظامی و انتظامی--793فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۵۷۱ تا ۵٬۵۸۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰