لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001148خدمات مالی در واحدهای صنفیکاردانی ناپیوسته-منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--162علمی و کاربردیدانلود فایل
16420امور تربیتیکارشناسی پیوسته-فعالتدوینعلوم تربیتی--799علوم انسانیدانلود فایل
4086انگل شناسی دامپزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته-فعالبازنگریپاتوبیولوژی--668دامپزشکیدانلود فایل
2328بیوانفورماتیکدکتری تخصصی-فعالتدوینعلوم ریاضی--754علوم پایهدانلود فایل
1861مخابرات و الکترونیک دریاییکارشناسی پیوسته-منسوختدوینمهندسی برق--535فنی و مهندسیدانلود فایل
5734مطالعات زنان و خانواده گرایش حقوق زن در اسلامدکتری تخصصی-فعالبازنگریمطالعات زنان و خانواده--1083علوم اجتماعیدانلود فایل
5358مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلامدکتری تخصصی-منسوخبازنگریمطالعات زنان و خانواده--753علوم اجتماعیدانلود فایل
2002662مهندسی تکنولوژی برق - قدرتکارشناسی ناپیوسته-منسوختدوینصنعت--654علمی و کاربردیدانلود فایل
2003095مهندسی حرفه ای برق قدرتکارشناسی ناپیوسته-فعالبازنگریبرق و کامپیوتر--1082فنی و حرفه ایدانلود فایل
7230مهندسی شهرسازیکارشناسی پیوسته-فعالبازنگریشهرسازی--702هنر و معماریدانلود فایل
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰