لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1308مهندسی مدیریت پروژهکارشناسی پیوسته1385/10/09منسوختدوینمهندسی عمران--636فنی و مهندسیدانلود فایل
1253مهندسی معدنکارشناسی پیوسته1390/07/09منسوخبازنگریمهندسی معدن--685فنی و مهندسیدانلود فایل
9085مهندسی معدنکارشناسی پیوسته1398/10/22فعالبازنگریمهندسی معدن--274فنی و مهندسیدانلود فایل
7259مهندسی معماریکارشناسی پیوسته1392/12/18فعالبازنگریمعماری--865هنر و معماریدانلود فایل
2003043مهندسی معماریکارشناسی پیوسته1398/03/20منسوختدوینهنر--22فنی و حرفه ایدانلود فایل
7334مهندسی معماریکارشناسی پیوسته1400/10/05فعالبازنگریمعماری--313هنر و معماریدانلود فایل
7249مهندسی معماریکارشناسی پیوسته1395/10/06فعالبازنگریمعماری--913هنر و معماریدانلود فایل
7148مهندسی معماریکارشناسی پیوسته1377/08/24منسوخبازنگریمعماری--510هنر و معماریدانلود فایل
3256مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری گرایش جنگل شناسی و اکولوژی جنگلکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3255مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری گرایش جنگلداریکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۰۱ تا ۵٬۷۱۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰