لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3538مهندسی علوم دامیکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریعلوم دامی--294کشاورزیدانلود فایل
3467مهندسی علوم کشاورزیکارشناسی پیوسته1380/02/15منسوختدوینتولیدات گیاهی--827کشاورزیدانلود فایل
9068مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته1398/03/25فعالبازنگریمهندسی عمران--1028فنی و مهندسیدانلود فایل
9071مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته1398/04/11فعالتدوینمهندسی عمران--1030فنی و مهندسیدانلود فایل
1598مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته1376/04/08منسوختدوینمهندسی عمران--494فنی و مهندسیدانلود فایل
2001651مهندسی عمران تأسیسات آبیکارشناسی پیوسته1371/09/28منسوختدوینصنعت--181علمی و کاربردیدانلود فایل
2001647مهندسی عمران سد و شبکهکارشناسی پیوسته1374/03/28منسوختدوینصنعت--443علمی و کاربردیدانلود فایل
1299مهندسی عمران گرایش آبکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی عمران--563فنی و مهندسیدانلود فایل
1298مهندسی عمران گرایش خاککارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی عمران--563فنی و مهندسیدانلود فایل
1300مهندسی عمران گرایش راهکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی عمران--563فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۹۱ تا ۵٬۷۰۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰