لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1787مهندسی دریاکارشناسی پیوسته1394/12/02منسوخبازنگریمهندسی مکانیک--891فنی و مهندسیدانلود فایل
9183مهندسی دریاکارشناسی پیوسته1400/05/17فعالبازنگریمهندسی مکانیک--304فنی و مهندسیدانلود فایل
8120مهندسی دریا -دریانوردیکارشناسی پیوسته1374/06/19منسوختدوینمهندسی عمران--446فنی و مهندسیدانلود فایل
1869مهندسی دریا گرایش مهندسی کشتیکارشناسی پیوسته1374/06/19منسوختدوینمهندسی مکانیک--446فنی و مهندسیدانلود فایل
9161مهندسی دریانوردیکارشناسی پیوسته1400/03/09فعالبازنگریمهندسی مکانیک--301فنی و مهندسیدانلود فایل
1724مهندسی دریانوردیکارشناسی پیوسته1374/06/19منسوخبازنگریمهندسی عمران--446فنی و مهندسیدانلود فایل
1821مهندسی دریانوردیکارشناسی پیوسته1392/06/02منسوخبازنگریمهندسی عمران--861فنی و مهندسیدانلود فایل
1455مهندسی دفاعیکارشناسی پیوسته1393/05/05فعالتدویننظامی و انتظامی--747فنی و مهندسیدانلود فایل
1278مهندسی رباتیککارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی کامپیوتر--563فنی و مهندسیدانلود فایل
1819مهندسی ریخته گریکارشناسی پیوسته1365/02/13منسوختدوینمهندسی متالورژی و مواد--84فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۳۱ تا ۵٬۶۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰