لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1325مهندسی طراحی فرایندهای صنایع نفتکارشناسی پیوسته1367/07/30منسوختدوینمهندسی شیمی--139فنی و مهندسیدانلود فایل
3538مهندسی علوم دامیکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریعلوم دامی--153کشاورزیدانلود فایل
3467مهندسی علوم کشاورزیکارشناسی پیوسته1380/02/15منسوختدوینتولیدات گیاهی--13800215کشاورزیدانلود فایل
9068مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته1398/03/25فعالبازنگریمهندسی عمران--13980325فنی و مهندسیدانلود فایل
9071مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته1398/04/11فعالتدوینمهندسی عمران--13980411فنی و مهندسیدانلود فایل
1598مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته1376/04/08منسوختدوینمهندسی عمران--343فنی و مهندسیدانلود فایل
2001651مهندسی عمران تأسیسات آبیکارشناسی پیوسته1371/09/28منسوختدوینصنعت--94علمی و کاربردیدانلود فایل
2001647مهندسی عمران سد و شبکهکارشناسی پیوسته1374/03/28منسوختدوینصنعت--299علمی و کاربردیدانلود فایل
1299مهندسی عمران گرایش آبکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی عمران--414فنی و مهندسیدانلود فایل
1298مهندسی عمران گرایش خاککارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی عمران--414فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۲۱ تا ۵٬۶۳۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰