لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1257مهندسی اکتشاف معدنکارشناسی پیوسته1376/04/08منسوختدوینمهندسی معدن--494فنی و مهندسیدانلود فایل
1860مهندسی اکتشاف نفتکارشناسی پیوسته1378/01/29منسوختدوینمهندسی شیمی--518فنی و مهندسیدانلود فایل
1880مهندسی ایمنی صنعتیکارشناسی پیوسته1396/11/08فعالبازنگریمهندسی صنایع--973فنی و مهندسیدانلود فایل
1453مهندسی برقکارشناسی پیوسته1393/12/25فعالبازنگرینظامی و انتظامی--876فنی و مهندسیدانلود فایل
9177مهندسی برقکارشناسی پیوسته1400/05/17فعالبازنگریمهندسی برق--304فنی و مهندسیدانلود فایل
1259مهندسی برقکارشناسی پیوسته1391/12/13منسوخبازنگریمهندسی برق--718فنی و مهندسیدانلود فایل
9140مهندسی برقکارشناسی پیوسته1399/10/13فعالبازنگریمهندسی برق--1074فنی و مهندسیدانلود فایل
2001641مهندسی برق شبکه‌های انتقال و توزیعکارشناسی پیوسته1374/03/28منسوختدوینصنعت--443علمی و کاربردیدانلود فایل
1261مهندسی برق گرایش الکترونیککارشناسی پیوسته1376/04/08منسوختدوینمهندسی برق--494فنی و مهندسیدانلود فایل
1589مهندسی برق گرایش قدرتکارشناسی پیوسته1376/04/08منسوختدوینمهندسی برق--494فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۰۱ تا ۵٬۶۱۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰