لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16116معارف اسلامی و علوم تربیتیکارشناسی پیوسته1385/02/30منسوختدوینالهیات--851علوم انسانیدانلود فایل
16134معارف اسلامی و علوم تربیتیکارشناسی پیوسته1385/02/12منسوختدوینالهیات--850علوم انسانیدانلود فایل
6823معارف اسلامی و علوم سیاسیکارشناسی پیوسته1377/11/18فعالتدوینعلوم حوزوی--515علوم انسانیدانلود فایل
6654معارف اسلامی و علوم سیاسیکارشناسی پیوسته1384/04/18فعالتدوینعلوم حوزوی--614علوم انسانیدانلود فایل
6824معارف اسلامی و علوم قرآنیکارشناسی پیوسته1377/11/18فعالتدوینعلوم حوزوی--515علوم انسانیدانلود فایل
6825معارف اسلامی و فلسفهکارشناسی پیوسته1377/11/18فعالتدوینعلوم حوزوی--515علوم انسانیدانلود فایل
6434معارف اسلامی و مدیریتکارشناسی پیوسته1377/11/18فعالتدوینعلوم حوزوی--515علوم انسانیدانلود فایل
6442معارف اسلامی و مدیریتکارشناسی پیوسته1383/08/16فعالتدوینعلوم حوزوی--594علوم انسانیدانلود فایل
6432معارف اسلامی و مطالعات اجتماعیکارشناسی پیوسته1384/02/24منسوختدوینعلوم حوزوی--606علوم انسانیدانلود فایل
6655معارف اسلامی و مطالعات اجتماعیکارشناسی پیوسته1386/10/22فعالتدوینعلوم حوزوی--649علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۵۷۱ تا ۵٬۵۸۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰