لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
خدمات مالی در واحدهای صنفیکاردانی ناپیوسته-منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--90علمی و کاربردیدانلود فایل
کشت و آماده‌سازی توتونکاردانی ناپیوسته1357/02/13منسوختدوینکشاورزی--378علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1361/08/09فعالتدوینعلوم درمانگاهی--17دامپزشکیدانلود فایل
عکاسیکارشناسی پیوسته1362/02/02منسوختدوینهنرهای تجسمی--13620202هنر و معماریدانلود فایل
نقاشی گرایش نقاشی دیواریکارشناسی پیوسته1362/02/07منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--13620207هنر و معماریدانلود فایل
نقاشی گرایش نقاشی عمومیکارشناسی پیوسته1362/02/07منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--13620207هنر و معماریدانلود فایل
حسابداریکارشناسی پیوسته1362/05/11منسوختدوینحسابداری--13621105علوم اجتماعیدانلود فایل
کاردان فنی زیر سازی راهکاردانی ناپیوسته1362/09/17منسوخبازنگریصنعت--13620917علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردان فنی عمران - ساختمانهای بتنیکاردانی ناپیوسته1362/09/17فعالتدوینمهندسی عمران--13620917فنی و مهندسیدانلود فایل
کارهای عمومی ساختمانکاردانی ناپیوسته1362/09/17فعالتدوینصنعت---علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۸۲۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰