لیست کامل رشته ها


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۸۱۰ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
خدمات مالی در واحدهای صنفیکاردانی ناپیوستهمنسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی90علمی و کاربردیدانلود فایل
کشت و آماده‌سازی توتونکاردانی ناپیوسته1357/02/13منسوختدوینکشاورزی378علمی و کاربردیدانلود فایل
کاردانی دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1361/08/09فعالتدوینعلوم درمانگاهی17دامپزشکیدانلود فایل
عکاسیکارشناسی پیوسته1362/02/02منسوختدوینهنرهای تجسمی13620202هنر و معماریدانلود فایل
نقاشیکارشناسی پیوسته1362/02/07منسوخبازنگریهنرهای تجسمی13620207هنر و معماریدانلود فایل
نقاشی گرایش نقاشی دیواریکارشناسی پیوسته1362/02/07منسوخبازنگریهنرهای تجسمی13620207هنر و معماریدانلود فایل
نقاشی گرایش نقاشی عمومیکارشناسی پیوسته1362/02/07منسوخبازنگریهنرهای تجسمی13620207هنر و معماریدانلود فایل
حسابداریکارشناسی پیوسته1362/05/11منسوختدوینحسابداری13621105علوم اجتماعیدانلود فایل
کاردان فنی ساختمانهای بتنیکاردانی ناپیوسته1362/05/21منسوختدوینصنعتعلمی و کاربردیدانلود فایل
کاردان فنی زیر سازی راهکاردانی ناپیوسته1362/09/17منسوخبازنگریصنعت13620917علمی و کاربردیدانلود فایل