لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3045علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتیدکتری تخصصی1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--165کشاورزیدانلود فایل
3046علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطریدکتری تخصصی1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--165کشاورزیدانلود فایل
3047علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانیدکتری تخصصی1383/06/31منسوختدوینتولیدات گیاهی--165کشاورزیدانلود فایل
3038علوم باغبانی گرایش میوه کاریدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--563کشاورزیدانلود فایل
3041علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ایدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--563کشاورزیدانلود فایل
3040علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینتولیدات گیاهی--563کشاورزیدانلود فایل
3051علوم جنگل گرایش جنگل شناسی و اکولوژی جنگلدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3050علوم جنگل گرایش جنگلداریدکتری تخصصی1381/02/29منسوخبازنگریمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3053علوم جنگل گرایش مسائل اقتصادی-اجتماعی جنگلدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3052علوم جنگل گرایش مهندسی جنگلدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۵۸۱ تا ۵٬۵۹۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰