لیست کامل رشته ها


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۸۱۰ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
امور زراعی – گیاهان دارویی و معطرکاردانی پیوسته1391/06/19منسوختدوینکشاورزی13910619علمی و کاربردی
جوشکاریکاردانی ناپیوسته1390/11/18منسوختدوینمهندسی مکانیک40فنی و مهندسی
حوزویدکتری تخصصی1395/11/20منسوختدوینعلوم حوزه ای6999علوم انسانی
رشته های پزشکی و مرتبط با آندکتری تخصصی1395/11/20منسوختدوینعلوم زیستی2285علوم پایه
فاقد ارزشدیپلم1398/08/29منسوخ1111
فلسفه ذهن گرایش ذهن و دیندکتری تخصصی1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزه ای796علوم انسانی
کامپیوترکاردانی پیوسته1390/02/29منسوختدوینصنعت40علمی و کاربردی
بهداشت خوراک دامدکتری تخصصی1389/08/08فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی775دامپزشکیدانلود فایل
مهندسی هوا فضاکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگرینظامی و انتظامی650فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پلاسمادکتری تخصصی1392/02/08منسوختدوینفیزیک828علوم پایهدانلود فایل