لیست کامل رشته ها

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۴۷۵ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
علمی کاربردی حسابداریکارشناسی ناپیوسته1390/05/03فعالتدوینمدیریت40علوم انسانی
فرش دستبافکاردانی پیوسته1390/10/07فعالتدوینفرهنگ و هنر40علمی و کاربردی
فلسفه ذهن گرایش ذهن و دیندکتری تخصصی1390/12/04فعالتدوینعلوم حوزه ای796علوم انسانی
مدیریت حفاظت اطلاعات انتظامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/02/19فعالتدویننظامی و انتظامی860علوم انسانی
کارشناسی حرفه ای طراحی پوشاک-کیف و کفشکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالتدوینفرهنگ و هنر206علمی و کاربردی
مذاهبدکتری تخصصی1394/08/09فعالتدوینعلوم حوزه ای867علوم انسانیدانلود فایل
بهداشت خوراک دامدکتری تخصصی1389/08/08فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی775دامپزشکیدانلود فایل
مهندسی هوا فضاکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/02/05فعالبازنگرینظامی و انتظامی650فنی و مهندسیدانلود فایل
شیمی-شیمی پلیمردکتری تخصصی1392/06/03فعالتدوینشیمی841علوم پایهدانلود فایل
مهندسی پلاسمادکتری تخصصی1392/02/08منسوختدوینفیزیک828علوم پایهدانلود فایل