لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001689کنترل و ابزار دقیقکارشناسی ناپیوسته1386/04/30فعالتدوینصنعت--190علمی و کاربردیدانلود فایل
1055کنترل و علائمکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/11/28منسوختدوینمهندسی عمران--562فنی و مهندسیدانلود فایل
2001384کنترل کیفی خودروکاردانی ناپیوسته1382/11/25منسوختدوینصنعت--59علمی و کاربردیدانلود فایل
2001408کنترل کیفی خودروکاردانی ناپیوسته1382/06/08منسوختدوینصنعت--43علمی و کاربردیدانلود فایل
2001010کنترل کیفی قطعات خودروکاردانی ناپیوسته1382/08/17منسوختدوینصنعت--46علمی و کاربردیدانلود فایل
2001394کنترل کیفی قطعات خودرو (مکانیکی)کاردانی ناپیوسته1379/03/22منسوختدوینصنعت--540علمی و کاربردیدانلود فایل
2001739کنترل کیفیت خودروکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریصنعت--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2001013کنترل کیفیت در صنعت سیمانکاردانی ناپیوسته1382/11/11منسوختدوینصنعت--57علمی و کاربردیدانلود فایل
2001226کنترل کیفیت درصنعت سیمانکاردانی ناپیوسته1379/02/25منسوختدوینصنعت--538علمی و کاربردیدانلود فایل
2001526کنترل کیفیت قطعات مکانیکیکاردانی ناپیوسته1388/03/31منسوخبازنگریصنعت--268علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۸۳۱ تا ۵٬۸۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰