لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
پاسداری از انقلاب اسلامی اطلاعاتی امنیتیکارشناسی پیوسته1398/12/04فعالتدویننظامی و انتظامی--925علوم انسانیدانلود فایل
پاسداری از انقلاب اسلامی دفاعیکارشناسی پیوسته1398/12/04فعالتدویننظامی و انتظامی--925علوم انسانیدانلود فایل
پاسداری از انقلاب اسلامی فرهنگی اجتماعیکارشناسی پیوسته1398/12/04فعالتدویننظامی و انتظامی--925علوم انسانیدانلود فایل
پاسداری از انقلاب اسلامی پشتیبانی سازندگیکارشناسی پیوسته1398/12/04فعالتدویننظامی و انتظامی--925علوم انسانیدانلود فایل
چاپکارشناسی پیوسته1382/05/18فعالتدوینهنرهای کاربردی--484هنر و معماریدانلود فایل
چند رسانه ایکارشناسی پیوسته1395/09/20فعالبازنگریهنرهای نمایشی--13950920هنر و معماریدانلود فایل
چند رسانه ایکارشناسی پیوسته1387/10/07منسوختدوینهنرهای نمایشی--703هنر و معماریدانلود فایل
ژئومورفولوژیکارشناسی پیوسته1387/08/11منسوختدوینعلوم جغرافیایی--696علوم اجتماعیدانلود فایل
کارگردانیکارشناسی پیوسته1365/03/03فعالتدوینهنرهای نمایشی--184هنر و معماریدانلود فایل
کارگردانی تلویزیونکارشناسی پیوسته1383/03/23فعالتدوینهنرهای کاربردی--506هنر و معماریدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۰۱ تا ۵٬۷۱۰ مورد از کل ۵٬۷۲۵ مورد.