لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
نوازندگی موسیقی ایرانیکارشناسی پیوسته1392/05/27فعالبازنگریموسیقی--840هنر و معماریدانلود فایل
نوازندگی موسیقی جهانیکارشناسی پیوسته1392/05/27فعالبازنگریموسیقی--840هنر و معماریدانلود فایل
هتلداریکارشناسی پیوسته1395/01/23فعالبازنگریگردشگری--13950123علوم اجتماعیدانلود فایل
هنر اسلامیکارشناسی پیوسته1384/03/28فعالتدوینهنرهای کاربردی--549هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش سفالکارشناسی پیوسته1384/03/28منسوختدوینهنرهای کاربردی--549هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش شیشهکارشناسی پیوسته1384/03/28منسوختدوینهنرهای کاربردی--549هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش فلزکارشناسی پیوسته1384/03/28منسوختدوینهنرهای کاربردی--549هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش نگارگریکارشناسی پیوسته1384/03/28منسوختدوینهنرهای کاربردی--549هنر و معماریدانلود فایل
هنر اسلامی گرایش چوبکارشناسی پیوسته1384/03/28منسوختدوینهنرهای کاربردی--549هنر و معماریدانلود فایل
هنرهای صناعیکارشناسی پیوسته1380/07/01فعالتدوینهنرهای تجسمی--414هنر و معماریدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۶۱ تا ۵٬۶۷۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.