لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی ورزشکارشناسی پیوسته1391/07/23منسوختدوینعلوم ورزشی--817علوم اجتماعیدانلود فایل
مهندسی پرتو پزشکیکارشناسی پیوسته1387/07/06منسوختدوینمهندسی پزشکی--692فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پزشکیکارشناسی پیوسته1399/12/24فعالبازنگریمهندسی پزشکی--155فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پزشکیکارشناسی پیوسته1395/02/05منسوخبازنگریمهندسی پزشکی--65فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پزشکی بالینیکارشناسی پیوسته1375/08/27منسوختدوینمهندسی پزشکی--329فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریککارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی پزشکی--414فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پزشکی گرایش بیومتریالکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی پزشکی--414فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیککارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمهندسی پزشکی--414فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پلیمرکارشناسی پیوسته1398/03/25فعالتدوینمهندسی پلیمر--13980325فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی پلیمرکارشناسی پیوسته1396/01/29فعالبازنگریمهندسی پلیمر--13960129فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۱۱ تا ۵٬۶۲۰ مورد از کل ۵٬۷۲۵ مورد.