لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002849قالب سازی با گرایش ساخت قالب های کفشکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2002850قالب سازی با گرایش ساخت قالب های پلاستیککاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2002851قالب سازی با گرایش ساخت قالب های فلزیکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2002852قالب سازی با گرایش ساخت قالب های فورجکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2002853قالب سازی با گرایش ساخت قالب های دایکاستکاردانی ناپیوسته1387/12/11منسوختدوینصنعت--256علمی و کاربردیدانلود فایل
2002854ریخته گری با گرایش مدلسازی و قالب گیریکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینصنعت--286علمی و کاربردیدانلود فایل
2002855چاپ و نشر- طراحی چاپکارشناسی ناپیوسته1385/10/30منسوختدوینفرهنگ و هنر--148علمی و کاربردیدانلود فایل
2002856چاپ و نشر- آماده سازی چاپکارشناسی ناپیوسته1385/10/30منسوختدوینفرهنگ و هنر--148علمی و کاربردیدانلود فایل
2002857چاپ و نشر- فرایند چاپکارشناسی ناپیوسته1385/10/30منسوختدوینفرهنگ و هنر--148علمی و کاربردیدانلود فایل
2002858ریخته گری با گرایش ذوبکاردانی ناپیوسته1388/09/01منسوختدوینصنعت--286علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۸۱ تا ۵٬۶۹۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰