لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آموزش بزرگسالانکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/08/30فعالتدوینعلوم تربیتی--267علوم انسانیدانلود فایل
آموزش تاریخکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالتدوینعلوم تاریخی--869علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش تجربیکاردانی ناپیوسته1374/11/08منسوختدوینعلوم تربیتی--312علوم انسانیدانلود فایل
آموزش تربیت بدنیکارشناسی پیوسته1391/07/23منسوخبازنگریعلوم ورزشی--807علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش تربیت بدنیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم ورزشی--869علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش تربیت بدنی گرایش تربیت بدنی متوسطهکارشناسی پیوسته1391/07/23منسوخبازنگریعلوم ورزشی--807علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش تربیت بدنی گرایش تربیت بدنی پیش دبستانی -دبستانیکارشناسی پیوسته1391/07/23منسوخبازنگریعلوم ورزشی--807علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش جغرافیاکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--869علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش حرفه وفنکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--414علوم انسانیدانلود فایل
آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژهکارشناسی پیوسته1399/06/12فعالبازنگریعلوم تربیتی--13990612علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵٬۹۱۵ مورد.