لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1001مهندسی کنترل وعلائم راه آهندکتری تخصصی1393/11/18فعالتدوینمهندسی برق--752فنی و مهندسیدانلود فایل
1002مهندسی برقدکتری تخصصی1373/12/23منسوختدوینمهندسی برق--439فنی و مهندسیدانلود فایل
1005مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریکدکتری تخصصی1377/12/02منسوختدوینمهندسی پزشکی--516فنی و مهندسیدانلود فایل
1006مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیکدکتری تخصصی1377/12/02منسوختدوینمهندسی پزشکی--516فنی و مهندسیدانلود فایل
1007مهندسی پزشکی گرایش بیومواددکتری تخصصی1377/12/02منسوختدوینمهندسی پزشکی--516فنی و مهندسیدانلود فایل
1008مهندسی پلیمردکتری تخصصی1371/04/14منسوختدوینمهندسی پلیمر--374فنی و مهندسیدانلود فایل
1011مهندسی رنگ گرایش روکشهای سطحدکتری تخصصی1377/12/02منسوختدوینمهندسی پلیمر--516فنی و مهندسیدانلود فایل
1012مهندسی رنگ گرایش فیزیک رنگدکتری تخصصی1377/12/02منسوختدوینمهندسی پلیمر--516فنی و مهندسیدانلود فایل
1013مهندسی رنگ گرایش مواد رنگزادکتری تخصصی1377/12/02منسوختدوینمهندسی پلیمر--516فنی و مهندسیدانلود فایل
1018مهندسی کامپیوتردکتری تخصصی1392/04/16فعالبازنگریمهندسی کامپیوتر--730فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰