لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
فلسفه و کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1398/09/28فعالبازنگریعلوم حوزوی--13980928علوم انسانیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/17فعالبازنگریعلوم اقتصادی--13980917علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/17فعالبازنگریعلوم اقتصادی--13980917علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/17فعالبازنگریعلوم اقتصادی--13980917علوم اجتماعیدانلود فایل
علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/17فعالتدوینعلوم اقتصادی--13980917علوم اجتماعیدانلود فایل
مهندسی بازرسی فنیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/13فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--13980913فنی و مهندسیدانلود فایل
مدیریت آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/07/09فعالبازنگریعلوم تربیتی--13980709علوم انسانیدانلود فایل
مشاورهکارشناسی پیوسته1398/07/09فعالبازنگریمشاوره--13980709علوم انسانیدانلود فایل
فیزیکدکتری تخصصی1398/07/01فعالتدوینفیزیک--13980701علوم پایهدانلود فایل
مهندسی مکاترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1398/06/16فعالبازنگریمهندسی مکانیک--13980616فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵٬۹۶۶ مورد.