لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مکانیک خودروکاردانی پیوسته1398/05/14فعالبازنگریعلوم مهندسی--13فنی و حرفه ایدانلود فایل
آواز ایرانیکاردانی ناپیوسته1382/02/12منسوختدوینفرهنگ و هنر--12علمی و کاربردیدانلود فایل
انگل شناسی دامپزشکیدکتری دستیاری1367/03/05منسوختدوینپاتوبیولوژی--12دامپزشکیدانلود فایل
تربیت کودککاردانی پیوسته1398/04/30فعالبازنگریعلوم انسانی--12فنی و حرفه ایدانلود فایل
فتوگرافیک گرایش عکاسیکاردانی پیوسته1398/04/30منسوختدوینهنر--12فنی و حرفه ایدانلود فایل
فرش دستبافکاردانی پیوسته1398/04/30فعالتدوینهنر--12فنی و حرفه ایدانلود فایل
معماری داخلیکاردانی پیوسته1398/04/30فعالتدوینساختمان و معماری--12فنی و حرفه ایدانلود فایل
معماری داخلیکاردانی پیوسته1398/04/30فعالتدوینساختمان و معماری--12فنی و حرفه ایدانلود فایل
میکروبیولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1367/03/05منسوختدوینپاتوبیولوژی--12دامپزشکیدانلود فایل
نقشه کشی صنعتیکاردانی پیوسته1398/04/30فعالبازنگریعلوم مهندسی--12فنی و حرفه ایدانلود فایل
نمایش ۵٬۹۰۱ تا ۵٬۹۱۰ مورد از کل ۵٬۹۶۶ مورد.