لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1087مهندسی پزشکی-بیومتریالکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینمهندسی پزشکی--561فنی و مهندسیدانلود فایل
1086مهندسی پزشکی-بیومکانیککارشناسی ارشد ناپیوسته1380/10/23منسوختدوینمهندسی پزشکی--561فنی و مهندسیدانلود فایل
1088مهندسی پزشکی-مهندسی بافتکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/07/07منسوختدوینمهندسی پزشکی--646فنی و مهندسیدانلود فایل
2050مهندسی پلاسمادکتری تخصصی1392/02/08منسوختدوینفیزیک--722علوم پایهدانلود فایل
2134مهندسی پلاسماکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/05/31منسوختدوینفیزیک--591علوم پایهدانلود فایل
1395مهندسی پلیمردکتری تخصصی1394/06/22منسوخبازنگریمهندسی پلیمر--87فنی و مهندسیدانلود فایل
1008مهندسی پلیمردکتری تخصصی1371/04/14منسوختدوینمهندسی پلیمر--374فنی و مهندسیدانلود فایل
1094مهندسی پلیمرکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/12/29منسوختدوینمهندسی پلیمر--564فنی و مهندسیدانلود فایل
1503مهندسی پلیمر - نانو فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/05/08منسوختدوینمهندسی پلیمر--845فنی و مهندسیدانلود فایل
1835مهندسی پلیمر گرایش بیوموادکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/06/22منسوخبازنگریمهندسی پلیمر--87فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۲۱ تا ۵٬۶۳۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰