لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
5373علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسیدکتری تخصصی1369/10/30فعالتدوینعلوم سیاسی--354علوم اجتماعیدانلود فایل
5375علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومیدکتری تخصصی1369/10/30فعالتدوینعلوم سیاسی--354علوم اجتماعیدانلود فایل
5374علوم سیاسی گرایش مسائل ایراندکتری تخصصی1369/10/30فعالتدوینعلوم سیاسی--354علوم اجتماعیدانلود فایل
7047تصویر متحرککارشناسی ارشد ناپیوسته1369/10/16فعالتدوینهنرهای تجسمی--353هنر و معماریدانلود فایل
1205تکنولوژی هوانوردی (مراقبت پرواز)کارشناسی پیوسته1369/10/16منسوختدوینمهندسی مکانیک--353فنی و مهندسیدانلود فایل
16067زبان فرانسه گرایش ادبیکارشناسی پیوسته1369/10/16منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--353علوم انسانیدانلود فایل
16068زبان فرانسه گرایش مترجمیکارشناسی پیوسته1369/10/16منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--353علوم انسانیدانلود فایل
5021تاریخ گرایش تاریخ اسلامدکتری تخصصی1369/10/02فعالتدوینعلوم تاریخی--352علوم اجتماعیدانلود فایل
5019تاریخ گرایش تاریخ ایران بعد از اسلامدکتری تخصصی1369/10/02فعالتدوینعلوم تاریخی--352علوم اجتماعیدانلود فایل
5020تاریخ گرایش تاریخ ایران قبل از اسلامدکتری تخصصی1369/10/02فعالتدوینعلوم تاریخی--352علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۲۱ تا ۵٬۶۳۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰