لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3295مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد تولید و مدیریت واحد های کشاورزیدکتری تخصصی1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--731کشاورزیدانلود فایل
3297مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستدکتری تخصصی1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--731کشاورزیدانلود فایل
3296مهندسی اقتصاد کشاورزی-بازاریابی محصولات کشاورزیدکتری تخصصی1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--731کشاورزیدانلود فایل
3294مهندسی اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزیدکتری تخصصی1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--731کشاورزیدانلود فایل
9027مهندسی انرژی های تجدید پذیردکتری تخصصی1396/09/04فعالتدوینمهندسی مکانیک--775فنی و مهندسیدانلود فایل
1723مهندسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیستدکتری تخصصی1395/04/13فعالتدوینمهندسی صنایع--123فنی و مهندسیدانلود فایل
1002مهندسی برقدکتری تخصصی1373/12/23منسوختدوینمهندسی برق--439فنی و مهندسیدانلود فایل
9229مهندسی برق گرایش مخابرات سیستمدکتری تخصصی1392/04/16فعالبازنگریمهندسی برق--730فنی و مهندسیدانلود فایل
9230مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موجدکتری تخصصی1392/04/16فعالبازنگریمهندسی برق--730فنی و مهندسیدانلود فایل
1534مهندسی برق گرایش کنترلدکتری تخصصی1392/04/16فعالبازنگریمهندسی برق--730فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۷۱ تا ۵٬۶۸۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰