لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6482آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنیکارشناسی پیوسته1372/08/30منسوختدوینعلوم تربیتی--416علوم انسانیدانلود فایل
6533آموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ناپیوسته1383/07/25فعالتدوینعلوم تربیتی--593علوم انسانیدانلود فایل
6295آموزش و بهسازی منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/03/21منسوختدوینعلوم تربیتی--611علوم انسانیدانلود فایل
16227آموزش و بهسازی منابع انسانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/13فعالبازنگریعلوم تربیتی--990علوم انسانیدانلود فایل
7175آموزش هنرهای تجسمیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینهنرهای تجسمی--560هنر و معماریدانلود فایل
7020آموزش هنرهای تجسمیکاردانی ناپیوسته1373/04/26فعالتدوینهنرهای تجسمی--428هنر و معماریدانلود فایل
7317آموزش هنرکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریهنرهای کاربردی--760هنر و معماریدانلود فایل
9008آموزش مهندسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/05/10فعالتدوینمهندسی صنایع--937فنی و مهندسیدانلود فایل
16236آموزش محیط زیستدکتری تخصصی1397/03/30فعالتدوینعلوم تربیتی--988علوم انسانیدانلود فایل
16235آموزش محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/06فعالبازنگریعلوم تربیتی--989علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۱۱ تا ۵٬۷۲۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰