لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6321اخلاق اسلامی گرایش فلسفه اخلاقکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوینعلوم حوزوی--674علوم انسانیدانلود فایل
6322اخلاق اسلامی گرایش اخلاق کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوینعلوم حوزوی--674علوم انسانیدانلود فایل
16173اخلاق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/07/01فعالبازنگرینظامی و انتظامی--1000علوم انسانیدانلود فایل
3535احیای اکوسیستمدکتری تخصصی1398/12/04فعالتدوینمنابع طبیعی--785کشاورزیدانلود فایل
2001573احیاء و بهره برداری بیابانکاردانی ناپیوسته1376/08/25منسوختدوینکشاورزی--498علمی و کاربردیدانلود فایل
2001887احیا و بهره‌برداری از مناطق بیابانیکارشناسی ناپیوسته1379/06/27منسوختدوینکشاورزی--544علمی و کاربردیدانلود فایل
1979اجزاء دقیق گرایش ژیروسکوپ های نوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/02/24منسوختدویننظامی و انتظامی--842فنی و مهندسیدانلود فایل
1981اجزاء دقیق گرایش سنسورهای اینرسی میکرو الکترومکانیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/02/24منسوختدویننظامی و انتظامی--842فنی و مهندسیدانلود فایل
1980اجزاء دقیق گرایش سنسورهای اینرسی مکانیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/02/24منسوختدویننظامی و انتظامی--842فنی و مهندسیدانلود فایل
2001339اجرای ساختمانهای بتنیکاردانی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینصنعت--1079علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۰۱ تا ۵٬۷۱۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰