لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002990اتوبوسرانی درون شهریکاردانی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--411علمی و کاربردیدانلود فایل
16377آینده پژوهی گرایش دفاعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدویننظامی و انتظامی--793علوم انسانیدانلود فایل
16378آینده پژوهی گرایش انقلاب اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدویننظامی و انتظامی--793علوم انسانیدانلود فایل
2002992آینده پژوهی صنایع فرهنگیکارشناسی ناپیوسته1397/09/12فعالتدوینفرهنگ و هنر--411علمی و کاربردیدانلود فایل
6742آینده پژوهیدکتری تخصصی1393/07/20فعالتدوینمدیریت--751علوم انسانیدانلود فایل
2001268آواز گروهی جهانیکاردانی پیوسته1378/05/03منسوختدوینفرهنگ و هنر--522علمی و کاربردیدانلود فایل
2002908آواز جهانیکاردانی ناپیوسته1382/02/13منسوختدوینفرهنگ و هنر--30علمی و کاربردیدانلود فایل
2002909آواز ایرانیکاردانی ناپیوسته1382/02/12منسوختدوینفرهنگ و هنر--27علمی و کاربردیدانلود فایل
2002979آهنگسازی موسیقی پاپکارشناسی ناپیوسته1398/05/20فعالتدوینفرهنگ و هنر--415علمی و کاربردیدانلود فایل
7255آهنگسازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/09/28فعالبازنگریموسیقی--912هنر و معماریدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۹۱ تا ۵٬۷۰۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰