لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16236آموزش محیط زیستدکتری تخصصی1397/03/30فعالتدوینعلوم تربیتی--13970330علوم انسانیدانلود فایل
16235آموزش محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/06فعالبازنگریعلوم تربیتی--13970406علوم انسانیدانلود فایل
2506آموزش فیزیککارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریفیزیک--869علوم پایهدانلود فایل
2579آموزش فیزیککارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریفیزیک--13990403علوم پایهدانلود فایل
2123آموزش فیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1384/05/22فعالتدوینفیزیک--556علوم پایهدانلود فایل
2510آموزش علوم تجربیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم زیستی--869علوم پایهدانلود فایل
2197آموزش علوم تجربیکارشناسی ناپیوسته1383/09/14منسوختدوینآمار--528علوم پایهدانلود فایل
5627آموزش علوم اجتماعیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم اجتماعی--869علوم اجتماعیدانلود فایل
6056آموزش عالی - مدیریت آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--335علوم انسانیدانلود فایل
6060آموزش عالی - فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--335علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۷۱ تا ۵٬۶۸۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰