لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6594ارتباطات گرایش حج و زیارتکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/01/27منسوختدوینعلوم حوزوی--677علوم انسانیدانلود فایل
16522ارتباطات گرایش حج و زیارتکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/25فعالبازنگریعلوم حوزوی--308علوم انسانیدانلود فایل
5658ارتباطات گرایش ارتباطات اجتماعیکاردانی ناپیوسته1380/02/23فعالتدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--557علوم اجتماعیدانلود فایل
2001014ارتباطات وفناوری اطلاعات (ICT)کاردانی ناپیوسته1383/08/30منسوختدوینصنعت--80علمی و کاربردیدانلود فایل
2003059ارتباطات و فناوری اطلاعاتکاردانی ناپیوسته1399/12/11فعالتدوینبرق و کامپیوتر--67فنی و حرفه ایدانلود فایل
16473ارتباطات و تبلیغ فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/07/04فعالبازنگریعلوم حوزوی--800علوم انسانیدانلود فایل
6593ارتباطات فرهنگیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/07/17فعالتدوینعلوم حوزوی--674علوم انسانیدانلود فایل
5099ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/12/13منسوختدوینعلوم اجتماعی--331علوم اجتماعیدانلود فایل
5100ارتباطات اجتماعی گرایش تحقیق در ارتباطات اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/12/13منسوختدوینعلوم اجتماعی--331علوم اجتماعیدانلود فایل
5320ارتباطات -ارتباطات اجتماعیکاردانی ناپیوسته1380/02/23منسوختدوینفرهنگ , ارتباطات و رسانه--557علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۳۱ تا ۵٬۶۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰