لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16217ادبیات عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/11/11فعالبازنگریزبان و ادبیات عربی--13961111علوم انسانیدانلود فایل
6896ادبیات عربیدکتری تخصصی1394/06/07فعالتدوینعلوم حوزوی--865علوم انسانیدانلود فایل
16287ادبیات روسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/10/02فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--912علوم انسانیدانلود فایل
6453ادبیات داستانیکارشناسی پیوسته1383/06/21منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--13830621علوم انسانیدانلود فایل
16399ادبیات تطبیقی فارسی / عربیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/11/05فعالتدوینزبان و ادبیات عربی--937علوم انسانیدانلود فایل
16201ادبیات ایتالیاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/08/29فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--13960829علوم انسانیدانلود فایل
16081اخلاق گرایش فلسفه اخلاقکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/30فعالبازنگریعلوم حوزوی--13960230علوم انسانیدانلود فایل
16082اخلاق گرایش اخلاق کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/30فعالبازنگریعلوم حوزوی--13960230علوم انسانیدانلود فایل
16080اخلاق گرایش اخلاق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/02/30فعالبازنگریعلوم حوزوی--13960230علوم انسانیدانلود فایل
6590اخلاق کاربردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/12/04منسوختدوینعلوم حوزوی--796علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۶۲۱ تا ۵٬۶۳۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰