لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2003024عمرانکاردانی پیوسته1398/05/14فعالبازنگریعلوم مهندسی--32فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003025معماریکاردانی پیوسته1398/05/14فعالبازنگریساختمان و معماری--32فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003019مکانیک خودروکاردانی پیوسته1398/05/14فعالبازنگریعلوم مهندسی--32فنی و حرفه ایدانلود فایل
16421علوم حدیث گرایش اخلاقکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--33علوم انسانیدانلود فایل
16424علوم حدیث گرایش تفسیر اثریکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--33علوم انسانیدانلود فایل
16422علوم حدیث گرایش نهج البلاغهکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--33علوم انسانیدانلود فایل
16425علوم حدیث گرایش کلام و عقایدکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/03/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--33علوم انسانیدانلود فایل
2001464حسابداری صنعت آب و برقکاردانی ناپیوسته1382/03/10منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--34علمی و کاربردیدانلود فایل
2003026الکترونیک و مخابرات دریاییکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریعلوم مهندسی--35فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003027تبریدکاردانی پیوسته1398/05/28فعالتدوینعلوم مهندسی--35فنی و حرفه ایدانلود فایل
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰