لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001607امور حقوقی زمینکاردانی ناپیوسته1386/06/24منسوختدوینکشاورزی--195علمی و کاربردیدانلود فایل
2001556امور دامی تکنولوژی دامداری در مرتعکاردانی ناپیوسته1375/02/16منسوختدوینکشاورزی--461علمی و کاربردیدانلود فایل
6749امور دولتیکاردانی ناپیوسته1367/07/16فعالتدوینمدیریت--269علوم انسانیدانلود فایل
2001168امور زائرین(فقط برای دو دوره اجرا)کاردانی ناپیوسته1388/05/11منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--273علمی و کاربردیدانلود فایل
2001558امور زراعی و باغی - تکنولوژی تولیدات باغیکاردانی ناپیوسته1375/03/13فعالتدوینتولیدات گیاهی--462کشاورزیدانلود فایل
3527امور زراعی و باغی - تکنولوژی گیاه پزشکیکاردانی ناپیوسته1376/01/17منسوختدوینگیاه پزشکی--487کشاورزیدانلود فایل
2001559امور زراعی و باغی ـ تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانی ناپیوسته1375/03/13فعالتدوینکشاورزی--462علمی و کاربردیدانلود فایل
2001062امور فرهنگیکاردانی ناپیوسته1384/07/16منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--101علمی و کاربردیدانلود فایل
2001178امور فرهنگیکاردانی ناپیوسته1380/02/09منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--556علمی و کاربردیدانلود فایل
2001453امور فرهنگیکاردانی ناپیوسته1377/06/15منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--507علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰