لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001520صنایع سیمان ـ کنترلکاردانی ناپیوسته1387/10/15منسوخبازنگریصنعت--249علمی و کاربردیدانلود فایل
2001490صنایع غذایی ـ  روغن خوراکیکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوخبازنگریصنعت--99علمی و کاربردیدانلود فایل
2001371صنایع غذایی گرایش روغن خوراکیکاردانی ناپیوسته1384/06/05منسوخبازنگریصنعت--99علمی و کاربردیدانلود فایل
2001517صنایع قندکاردانی ناپیوسته1387/09/17منسوخبازنگریصنعت--243علمی و کاربردیدانلود فایل
2001100علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1384/07/05منسوخبازنگریکشاورزی--99علمی و کاربردیدانلود فایل
2001430علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1388/07/05منسوخبازنگریکشاورزی--278علمی و کاربردیدانلود فایل
3402علوم و مهندسی مرتع گرایش اصلاح و احیای مرتعکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3401علوم و مهندسی مرتع گرایش مدیریت مرتعکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3403علوم و مهندسی مرتع گرایش گیاهان دارویی و صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
2172علوم کامپیوترکارشناسی پیوسته1388/02/26فعالبازنگریعلوم ریاضی--661علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰