لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
صنایع قندکاردانی ناپیوسته1387/09/17منسوخبازنگریصنعت--124علمی و کاربردیدانلود فایل
علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1384/07/05منسوخبازنگریکشاورزی--53علمی و کاربردیدانلود فایل
علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکاردانی ناپیوسته1388/07/05منسوخبازنگریکشاورزی--141علمی و کاربردیدانلود فایل
علوم و مهندسی مرتع گرایش اصلاح و احیای مرتعکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی مرتع گرایش مدیریت مرتعکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی مرتع گرایش گیاهان دارویی و صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
علوم کامپیوترکارشناسی پیوسته1388/02/26فعالبازنگریعلوم ریاضی--719علوم پایهدانلود فایل
علوم کامپیوترکارشناسی پیوسته1387/10/07منسوخبازنگریعلوم ریاضی--703علوم پایهدانلود فایل
علوم کتابداری و اطلاع رسانیکارشناسی ناپیوسته1388/03/03منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--134علمی و کاربردیدانلود فایل
فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق امامیکارشناسی پیوسته1397/12/18فعالبازنگریعلوم حوزوی--13971218علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.