لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1312مهندسی تولید آهن و فولادکارشناسی پیوسته1365/02/13منسوختدوینمهندسی متالورژی و مواد--84فنی و مهندسیدانلود فایل
1819مهندسی ریخته گریکارشناسی پیوسته1365/02/13منسوختدوینمهندسی متالورژی و مواد--84فنی و مهندسیدانلود فایل
1285مهندسی شیمی نساجی وعلوم الیافکارشناسی پیوسته1365/02/20منسوختدوینمهندسی نساجی--85فنی و مهندسیدانلود فایل
1317مهندسی نساجی -تکنولوژی رنگکارشناسی پیوسته1365/02/20منسوختدوینمهندسی نساجی--85فنی و مهندسیدانلود فایل
7154ادبیات نمایشیکارشناسی پیوسته1365/03/03منسوختدوینهنرهای نمایشی--88هنر و معماریدانلود فایل
7155بازیگریکارشناسی پیوسته1365/03/03منسوختدوینهنرهای نمایشی--88هنر و معماریدانلود فایل
7157صحنه آرائیکارشناسی پیوسته1365/03/03فعالتدوینهنرهای نمایشی--88هنر و معماریدانلود فایل
7158نمایش عروسکیکارشناسی پیوسته1365/03/03منسوختدوینهنرهای نمایشی--88هنر و معماریدانلود فایل
7156کارگردانیکارشناسی پیوسته1365/03/03فعالتدوینهنرهای نمایشی--88هنر و معماریدانلود فایل
4009جراحی دامپزشکیدکتری دستیاری1365/04/07منسوختدوینعلوم درمانگاهی--92دامپزشکیدانلود فایل
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰