لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
فنی ماشین آلاتکاردانی ناپیوسته1366/04/13منسوختدوینمهندسی مکانیک--85فنی و مهندسیدانلود فایل
نقشه کشی صنعتیکاردانی ناپیوسته1366/04/13منسوختدوینصنعت---علمی و کاربردیدانلود فایل
جغرافیای طبیعی و انسانیدکتری تخصصی1366/04/27منسوختدوینعلوم جغرافیایی--90علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیای طبیعی و انسانیدکتری تخصصی1366/04/27منسوختدوینعلوم جغرافیایی--90علوم اجتماعیدانلود فایل
حسابداریکاردانی ناپیوسته1366/06/21فعالتدوینحسابداری--93علوم اجتماعیدانلود فایل
فقه و حقوق اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/06/30منسوختدوینحقوق--210علوم انسانیدانلود فایل
تربیت مربی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گرایش سیاسیکارشناسی پیوسته1366/07/04منسوختدویننظامی و انتظامی--95علوم انسانیدانلود فایل
تربیت مربی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گرایش عقیدتیکارشناسی پیوسته1366/07/04منسوختدویننظامی و انتظامی--95علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته1366/07/04منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--95علوم انسانیدانلود فایل
فلسفهدکتری تخصصی1366/07/11منسوختدوینفلسفه--96علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.