لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
4055سم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/04/15فعالتدوینعلوم پایه--745دامپزشکیدانلود فایل
4058علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکارشناسی پیوسته1389/06/06منسوختدوینپاتوبیولوژی--673دامپزشکیدانلود فایل
4059علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکارشناسی پیوسته1394/05/10فعالبازنگریپاتوبیولوژی--12دامپزشکیدانلود فایل
4065علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکارشناسی ناپیوسته1370/04/16فعالتدوینپاتوبیولوژی--357دامپزشکیدانلود فایل
4062علوم اسب و اسبداریکارشناسی پیوسته1375/06/18منسوختدوینعلوم درمانگاهی--465دامپزشکیدانلود فایل
4011علوم تشریحی دامپزشکیدکتری دستیاری1365/04/07منسوختدوینعلوم پایه--92دامپزشکیدانلود فایل
4073علوم دارویی دامپزشکیدیپلمای دانشگاهی1395/09/14فعالبازنگریعلوم پایه--152دامپزشکیدانلود فایل
4046علوم دارویی دامپزشکیدیپلمای دانشگاهی1381/09/16منسوختدوینعلوم درمانگاهی--566دامپزشکیدانلود فایل
4072فارماکولوژیدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریعلوم پایه--152دامپزشکیدانلود فایل
4029فارماکولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1379/03/08منسوختدوینعلوم پایه--539دامپزشکیدانلود فایل
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰