لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی نفت- بهره برداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/05/08منسوخبازنگریمهندسی شیمی--783فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نفت حفاری و بهره برداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1380/01/26منسوختدوینمهندسی شیمی--410فنی و مهندسیدانلود فایل
نانو فناوری گرایش نانو موادکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/12/22فعالتدوینمهندسی مواد و متالورژی--751فنی و مهندسیدانلود فایل
علوم شناختی گرایش ذهن، مغز و تربیتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/07/09منسوختدوینعلوم تربیتی--806علوم انسانیدانلود فایل
ریاضی گرایش آنالیزکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/12منسوختدوینعلوم ریاضی--57علوم پایهدانلود فایل
ریاضی گرایش جبرکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/12منسوختدوینعلوم ریاضی--507علوم پایهدانلود فایل
ریاضی گرایش هندسه و توپولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1365/07/12فعالتدوینعلوم ریاضی--57علوم پایهدانلود فایل
مهندسی نفت -حفاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/05/08منسوخبازنگریمهندسی شیمی--783فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/05/08منسوخبازنگریمهندسی شیمی--783فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی ساختمان های هوشمندکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/05/05فعالتدوینمهندسی عمران--853فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.