لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1112مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستم های انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/09/22فعالتدوینمهندسی مکانیک--511فنی و مهندسیدانلود فایل
1113مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/09/22فعالتدوینمهندسی مکانیک--511فنی و مهندسیدانلود فایل
1114مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/09/22فعالتدوینمهندسی مکانیک--511فنی و مهندسیدانلود فایل
1116مهندسی شیمی- زیست پزشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/02/26منسوختدوینمهندسی شیمی--661فنی و مهندسیدانلود فایل
1117مهندسی شیمی-بیوتکنولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/12/16منسوختدوینمهندسی شیمی--840فنی و مهندسیدانلود فایل
1118مهندسی شیمی-صنایع غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1377/03/10منسوختدوینمهندسی شیمی--505فنی و مهندسیدانلود فایل
1121مهندسی صداکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/12/22فعالتدوینمهندسی برق--669فنی و مهندسیدانلود فایل
1124مهندسی صنایعکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/03/28منسوختدوینمهندسی صنایع--443فنی و مهندسیدانلود فایل
1125ایمنی صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/12/21منسوختدوینمهندسی صنایع--441فنی و مهندسیدانلود فایل
1126مهندسی صنایع -مدیریت سیستم و بهره وریکارشناسی ارشد ناپیوسته1373/12/21منسوختدوینمهندسی صنایع--441فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰