لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6636کلام امامیهکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/09/30منسوختدوینعلوم حوزوی--709علوم انسانیدانلود فایل
6653کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1390/03/21فعالتدوینعلوم حوزوی--679علوم انسانیدانلود فایل
6444کلام اسلامیکارشناسی پیوسته1384/03/21فعالتدوینعلوم حوزوی--611علوم انسانیدانلود فایل
6210کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/02/31فعالتدوینعلوم حوزوی--609علوم انسانیدانلود فایل
6957کلام اسلامیدکتری تخصصی1385/09/11فعالتدوینعلوم حوزوی--633علوم انسانیدانلود فایل
6831کلامکارشناسی پیوسته1379/08/08فعالتدوینفلسفه دین و کلام جدید--547علوم انسانیدانلود فایل
2002985کشف و پی جویی سرقتکاردانی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--408علمی و کاربردیدانلود فایل
1440کشف جرایمکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/02/19فعالتدویننظامی و انتظامی--754علوم انسانیدانلود فایل
2001589کشت و آماده‌سازی توتونکاردانی ناپیوسته1357/02/13منسوختدوینکشاورزی--522علمی و کاربردیدانلود فایل
3074کشاورزی هسته ای گرایش مهندسی آبدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--656کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰