لیست کامل رشته ها


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آمار و کاربردهاکارشناسی پیوسته1388/02/26منسوخبازنگریآمار719علوم پایهدانلود فایل
آمار گرایش آمار اجتماعی و اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/04/27منسوختدوینآمار261علوم پایهدانلود فایل
آمار گرایش آمار ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01منسوخبازنگریآمار92علوم پایهدانلود فایل
آمار گرایش بیم سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/21منسوخبازنگریآمار310علوم پایهدانلود فایل
آموزش ابتداییکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم تربیتی869علوم انسانیدانلود فایل
آموزش ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریهنرهای کاربردی869هنر و معماریدانلود فایل
آموزش الهیاتکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریالهیات869علوم انسانیدانلود فایل
آموزش بزرگسالانکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/08/30فعالتدوینعلوم تربیتی267علوم انسانیدانلود فایل
آموزش تاریخکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالتدوینعلوم تاریخی869علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش تجربیکاردانی ناپیوسته1374/11/08منسوختدوینعلوم تربیتی312علوم انسانیدانلود فایل