لیست کامل رشته ها


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۵٬۷۶۱ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آموزش ابتداییکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم تربیتی869علوم انسانیدانلود فایل
آموزش ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریهنرهای کاربردی869هنر و معماریدانلود فایل
آموزش الهیاتکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریالهیات869علوم انسانیدانلود فایل
آموزش بزرگسالانکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/08/30فعالتدوینعلوم تربیتی267علوم انسانیدانلود فایل
آموزش تاریخکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالتدوینعلوم تاریخی869علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش تجربیکاردانی ناپیوسته1374/11/08منسوختدوینعلوم تربیتی312علوم انسانیدانلود فایل
آموزش تربیت بدنیکارشناسی پیوسته1391/07/23منسوخبازنگریعلوم ورزشی807علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش تربیت بدنیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم ورزشی869علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش تربیت بدنی گرایش تربیت بدنی متوسطهکارشناسی پیوسته1391/07/23منسوخبازنگریعلوم ورزشی807علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش تربیت بدنی گرایش تربیت بدنی پیش دبستانی -دبستانیکارشناسی پیوسته1391/07/23منسوخبازنگریعلوم ورزشی807علوم اجتماعیدانلود فایل