لیست کامل رشته ها


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۵٬۷۰۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آموزش ارتباط تصویریکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریهنرهای کاربردی869هنر و معماریدانلود فایل
آموزش الهیاتکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریالهیات869علوم انسانیدانلود فایل
آموزش بزرگسالانکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/08/30فعالتدوینعلوم تربیتی267علوم انسانیدانلود فایل
آموزش تاریخکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالتدوینعلوم تاریخی869علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش تجربیکاردانی ناپیوسته1374/11/08منسوختدوینعلوم تربیتی312علوم انسانیدانلود فایل
آموزش تربیت بدنیکارشناسی پیوسته1391/07/23منسوخبازنگریعلوم ورزشی807علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش تربیت بدنیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم ورزشی869علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش تربیت بدنی گرایش تربیت بدنی متوسطهکارشناسی پیوسته1391/07/23منسوخبازنگریعلوم ورزشی807علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش تربیت بدنی گرایش تربیت بدنی پیش دبستانی -دبستانیکارشناسی پیوسته1391/07/23منسوخبازنگریعلوم ورزشی807علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش جغرافیاکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی869علوم اجتماعیدانلود فایل