لیست کامل رشته ها

نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۵٬۴۵۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آموزش بزرگسالانکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/08/30فعالتدوینعلوم تربیتی267علوم انسانیدانلود فایل
آموزش تاریخ ( خاص دانشگاه فرهنگیان )کارشناسی پیوسته1394/09/28فعالتدوینعلوم تاریخ و باستان شناسی869علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش تربیت بدنیکارشناسی پیوسته1391/07/23منسوخبازنگریعلوم ورزشی807علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش تربیت بدنی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )کارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم ورزشی869علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش تربیت بدنی گرایش تربیت بدنی متوسطهکارشناسی پیوسته1391/07/23منسوخبازنگریعلوم ورزشی807علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش تربیت بدنی گرایش تربیت بدنی پیش دبستانی -دبستانیکارشناسی پیوسته1391/07/23منسوخبازنگریعلوم ورزشی807علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش جغرافیا ( خاص دانشگاه فرهنگیان )کارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی869علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش حرفه وفنکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی414علوم انسانیدانلود فایل
آموزش دینی و عربیکارشناسی ناپیوسته1380/07/01فعالتدوینزبان و ادبیات عرب414علوم انسانیدانلود فایل
آموزش ریاضیدکتری تخصصی1393/11/18فعالتدوینعلوم ریاضی858علوم پایهدانلود فایل