لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2001779راهنمای آموزشیکاردانی ناپیوسته1387/06/24منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--118علمی و کاربردیدانلود فایل
2001838روابط عمومیکارشناسی ناپیوسته1384/07/16منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--55علمی و کاربردیدانلود فایل
2001063روابط عمومیکاردانی ناپیوسته1384/07/16منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--55علمی و کاربردیدانلود فایل
2001879روابط عمومیکارشناسی ناپیوسته1384/07/16منسوخبازنگریمدیریت و خدمات اجتماعی--55علمی و کاربردیدانلود فایل
2001546روابط عمومی (بازنگری شده )کاردانی ناپیوسته1384/07/16منسوخبازنگریفرهنگ و هنر--55علمی و کاربردیدانلود فایل
2653ریاضیات و کاربردهاکارشناسی پیوسته1400/10/05فعالبازنگریعلوم ریاضی--163علوم پایهدانلود فایل
2170ریاضیات و کاربردهاکارشناسی پیوسته1388/02/26فعالبازنگریعلوم ریاضی--719علوم پایهدانلود فایل
2001914شیر و فرآورده های لبنیکارشناسی ناپیوسته1387/10/01منسوخبازنگریکشاورزی--125علمی و کاربردیدانلود فایل
2001599شیر و فراورده‌های لبنیکاردانی ناپیوسته1363/01/22منسوخبازنگریکشاورزی--51علمی و کاربردیدانلود فایل
2001519صنایع سیمان ـ تعمیر و نگهداریکاردانی ناپیوسته1387/10/15منسوخبازنگریصنعت--126علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰