لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002657کاربرد کامپیوترکاردانی ناپیوسته1366/02/12منسوختدوینصنعت--80علمی و کاربردیدانلود فایل
4004بیماریهای داخلی دامهای بزرگدکتری دستیاری1366/03/27منسوختدوینعلوم درمانگاهی--6دامپزشکیدانلود فایل
4005بیماریهای داخلی دامهای کوچکدکتری دستیاری1366/03/27منسوختدوینعلوم درمانگاهی--6دامپزشکیدانلود فایل
4006بیماریهای طیوردکتری دستیاری1366/03/27منسوختدوینعلوم درمانگاهی--6دامپزشکیدانلود فایل
2052پدافندجنگ شیمیایی، میکروبی و هسته ایکاردانی ناپیوسته1366/03/30فعالتدویننظامی و انتظامی--87علوم پایهدانلود فایل
6280آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/03/30منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--87علوم انسانیدانلود فایل
1156مهندسی مواد گرایش سرامیککارشناسی ارشد ناپیوسته1366/04/06فعالتدوینمهندسی مواد و متالورژی--87فنی و مهندسیدانلود فایل
1380تاسیساتکاردانی ناپیوسته1366/04/13منسوختدوینمهندسی مکانیک--89فنی و مهندسیدانلود فایل
2002741ساخت و تولیدکاردانی ناپیوسته1366/04/13منسوختدوینصنعت--89علمی و کاربردیدانلود فایل
1345سرامیککاردانی ناپیوسته1366/04/13منسوختدوینمهندسی مواد و متالورژی--89فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰