لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16182اصول فقه اسلامیدکتری تخصصی1388/11/17فعالتدوینعلوم حوزوی--748علوم انسانیدانلود فایل
5001اقتصاد ریاضیدکتری تخصصی1378/04/20منسوختدوینعلوم اقتصادی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
5645اقتصاد نفت و گازدکتری تخصصی1399/02/31فعالبازنگریعلوم اقتصادی--13990231علوم اجتماعیدانلود فایل
5351اقتصاد نفت وگاز گرایش بازارها ومالیه نفت وگازدکتری تخصصی1386/07/07منسوختدوینعلوم اقتصادی--649علوم اجتماعیدانلود فایل
5350اقتصاد نفت وگاز گرایش حقوق و قراردادهای نفت وگازدکتری تخصصی1386/07/07منسوختدوینعلوم اقتصادی--649علوم اجتماعیدانلود فایل
3435اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزیدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--86کشاورزیدانلود فایل
3005اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
3437اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--86کشاورزیدانلود فایل
3007اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
3436اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزیدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--86کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰