لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
4029فارماکولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1379/03/08منسوختدوینعلوم پایه--394دامپزشکیدانلود فایل
4030فناوری های تولید مثل در دامپزشکیدکتری تخصصی1388/02/26فعالتدوینعلوم درمانگاهی--719دامپزشکیدانلود فایل
4056فیزیولوژیکارشناسی ارشد ناپیوسته1386/08/19فعالتدوینعلوم پایه--651دامپزشکیدانلود فایل
4012فیزیولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1372/04/13منسوختدوینعلوم پایه--260دامپزشکیدانلود فایل
4031فیزیولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1386/12/11فعالبازنگریعلوم پایه--673دامپزشکیدانلود فایل
4032قارچ شناسیدکتری تخصصی1379/06/13منسوختدوینپاتوبیولوژی--398دامپزشکیدانلود فایل
4076قارچ شناسیدکتری تخصصی1395/11/24فعالبازنگریپاتوبیولوژی--92دامپزشکیدانلود فایل
4057قارچ شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/04/27فعالتدوینپاتوبیولوژی--725دامپزشکیدانلود فایل
4014مامایی و بیماریهای تولید مثل دامدکتری دستیاری1366/08/12منسوختدوینعلوم درمانگاهی--800دامپزشکیدانلود فایل
4033مامایی وبیماریهای تولید مثل دامدکتری دستیاری1392/03/26فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--834دامپزشکیدانلود فایل
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰