لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
اصلاح نژاد دامدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینعلوم دامی--414کشاورزیدانلود فایل
اصول فقه اسلامیدکتری تخصصی1388/11/17فعالتدوینعلوم حوزوی--748علوم انسانیدانلود فایل
اقتصاد ریاضیدکتری تخصصی1378/04/20منسوختدوینعلوم اقتصادی--377علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد نفت و گازدکتری تخصصی1399/02/31فعالبازنگریعلوم اقتصادی--13990231علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد نفت وگاز گرایش بازارها ومالیه نفت وگازدکتری تخصصی1386/07/07منسوختدوینعلوم اقتصادی--649علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد نفت وگاز گرایش حقوق و قراردادهای نفت وگازدکتری تخصصی1386/07/07منسوختدوینعلوم اقتصادی--649علوم اجتماعیدانلود فایل
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزیدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--86کشاورزیدانلود فایل
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--86کشاورزیدانلود فایل
اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵٬۷۲۵ مورد.